Worldgas Adana Çukurova Tüp Bayi Genellikle tüp gaz olarak adlandırılan LPG, ham petrolün damıtılması, parçalanması sırasında ya da doğal gaz yataklarından elde edilen basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Renksizdir, kokusuzdur, yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir. LPG zehirli bir gaz değildir. Basınç altında likit halde özel basınçlı kaplar içinde tutulur. Likid halde suya göre hafiftir. Gaz halinde ise havaya göre ağırdır. Gaz kaçaklarının kullanıcı tarafından fark edilmesi için özel bileşiklerle kokulandırılmıştır. Ülkemizde halen Karışım LPG %30 propan ve %70 bütan oranında, Ticari Propan ise, %95 ve üzeri saflıkta propan olarak kullanılmaktadır. Worldgas Adana Çukurova Tüp Bayi

Tüpgaz Kullanım Yerleri
Evde Tüpgaz; WorldGas, 2kg’lık piknik tüpleri ve 12kg’lık ev tüpleri ile müşterilerinin pişirme, ısıtma ve ısınma ihtiyaçlarını ülke genelinde yaygın bayi ağı ile birlikte sağlar.

İş Yerinde Tüpgaz; Endüstrilerden restoranlara kadar birçok iş yerinde LPG kullanılmaktadır. Bu alanlarda WorldGas 24 kg’lık ticari tüp, 45 kg’lık ticari tüp, 45 kg’lık propan tüpleri ile müşterilerine kesintisiz hizmet vermektedir.

Tüpgaz kullanımında dikkat edilecek konular:

 • Boş veya dolu tüpler merdiven altı ve boşluğu gibi bodrum katı yerlerde konulmamalıdır.
 • Tüplerin cihazla bağlantısını sağlayan hortumlar TS1846 standardına uygun, gazdan etkilenmeyen cins ve özellikte olmalıdır. Hortum bağlantıları mümkün olduğunca kısa, tek parça olmalıdır. Hortum boyu1.5 metreden daha uzun tutulmamalıdır. LPG’yi 1.5 metreden daha uzakta kullanmak zorundaysanız mutlaka bakır boru veya çelik boru tesisatı yaptırılmalıdır.
 • Hortumun dedantöre ve gaz yakan cihaza bağlantıları kelepçeyle yapılmalıdır.
 • Eskiyen, çatlayan, yumuşayan, sertleşen veya 2 yıldan fazla kullanılan hortumlar değiştirilmelidir.
 • Tüpler kullanılan cihazdan daha alt seviyede kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Cihazdan daha yukarı seviyede konulmamalıdır.
 • Tüpler yatık ve ters durumda bulundurulmamalı ve kullanılmamalıdır.
 • Tüpler perdelerden uzak tutulmalı ve fayans gibi düzgün yüzeyler üzerinde kullanılmalıdır.
 • Tüpler radyatör, soba veya benzer başka ısı kaynaklarının yanına konulmamalıdır.
 • LPG tüpünün konulduğu yer doğrudan güneş ışınlarına hedef olmamalı; tüpler kalorifer radyatörlerinden en az 1 metre, soba gibi ısıtıcılardan en az 4 metre uzağa konulmalıdır.
 • Bitmiş tüpler kullanılmakta olan tüplerin yanına konulmamalıdır.
 • Katalitik sobaların üzerine kurutma amacıyla yanabilecek giyim eşyası konulmamalıdır.
 • Tüp cihazın hortum bağlantı rakoru tarafına yakın yerleştirilmelidir. Hortum, fırın gibi bir cihazın arkasındaki sıcak bölümlerden uzak tutulmalıdır.
 • Tüpler herhangi bir yerden aşağı atılmamalıdır.
 • Uyunan mahallerde tüp bulundurulmamalıdır.
 • Gaz yakan cihazın yakınında perde, örtü, kağıt, sıvı yakıtlar gibi tutuşabilir maddeler bulundurulmamalıdır.
 • Kullanılan ve yedek LPG tüplerinin dolap içerisinde bulunması durumunda; dolap kapaklarının alt kısmına havalandırma deliği açılmalıdır.
 • Piknik tüplerinin üzerine, çapı 20 cm’den büyük veya çemberin çapından daha geniş çaplı bir kapla (özellikle tencere, çamaşır kazanı vb.) pişirme veya ısıtma yapılmaması gerekir.
 • Dedantörün yağmur, toz, yağ vb. dış etkenlere teması engellenmelidir. Dedantöre müdahale edilmemelidir.
 • Tüpün vanasına açma kapama dışında müdahale edilmemelidir, Vana ve dedantör bağlanacak dişleri darbelerden, sivri veya kesici cisimlerle temastan korunmalıdır.

Gaz Kaçağı veya LPG Kokusu Hissedildiğinde

 • Gaz kaçağı veya LPG kokusu hissedildiğinde, volanlı tüp vanasını kapatın, geçmeli tip vana ise dedantör mandalını kapatarak, dedantörü çıkartın. Kaçak devam ediyorsa tüpü açık havaya çıkartın.
 • Gaz kaçağının diğer mahallere yayılmaması için iç kapıları kapatın.
 • Elektrikli hiçbir cihazla oynamayın. Gaz kaçağı oluşan mahalin dışındaki ana sigortayı kapatın.
 • Ocak, şofben pilot alevi gibi etrafta olan açık alevleri kapatın.
 • Kıvılcım çıkartıcı hareketlerden kaçının. Sert hareketler yapmayın.
 • Gaz kaçağının bulunduğu mahalin kapı ve pencerelerini açık havaya açarak ortamı havalandırın.
 • Gaz kaçağını acil olarak 444 İPRA (4772) numaralı tüketici danışma hattımıza bildirin.
 • LPG tüpünü aldığınız yetkili bayiyi çağırın.
 • Yere çöken LPG’yi hava sirkülasyonuyla açık havaya atın.
 • LPG’yi solumaktan kaçının. LPG’nin uzun süre solunması baş ağrısı veya baş dönmesi gibi belirtiler yapabilir. Havadan ağır olan LPG boğucu olabilir.
 • Gaz yakan kombi ve şofbenlerinizi havalandırmasız odalarda, baca bağlantısı olmadan veya uygun baca bağlantısı olmadan kullanmayın. Aksi halde ortamdaki oksijeni azaltıp havasızlıktan ölüme veya baca bağlantısının iyi olmamasından dolayı karbon monoksit gazından dolayı zehirlenmeye sebebiyet verebileceğini bilin LPG ile çalışan katalitik sobalarınızı, havalandırılan odalarda kullanın.
 • Herhangi bir nedenle Karbonmonoksit gazından veya havasızlıktan etkilenme belirtileri gösteren kişiyi hemen o mekandan dışarı çıkarıp, en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırın.
 • Sıvı LPG kaçakları cilt ve göze temas ederse, soğuk yanıklarına neden olabilir. LPG’yi kesinlikle gözünüze, cildinize temas ettirmeyin. Böyle durumlarda derhal doktora veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Comments 0

Leave a Comment